Russerstøverforeningen

Click here to edit subtitle

Organisasjon

Styret

Styret i Russerstøverforeningen 2013 - 2014

Leder Ingar Kristiansen

Nestleder Kim Jønsson

Kasserer Lars Damstuen

Styremedlem Raymond Amundsen

1. Vara Aksel Skjervheim

2. Vara Maria Wedin


Avlsnemd:

Mona Engebretsen

Tore Strøm

Kim Storstein Jønsson